Pierre De la Rue, Jacobus Clemens Non Papa, Heinrich Isaac, Tielman Susato, Jheronimus Venders, Ludovicus Episcopius, Petrus Phalesius, Nicolas Liègeois, Cornelius Boscoop

Capella Sancti Michaelis, Currende

Erik Van Nevel

Eufoda 1163
1993
De Vlaamse Polyphonie Vol 04 Liederen en dansen uit Vlaanderen

Deze cd maakt deel uit van de tiendelige cd-reeks ‘De Vlaamse Polyfonie’ die uitgegeven werd ter illustratie van het prachtig boek ‘De Vlaamse Polyfonie’ geschreven door Prof. dr. Ignace Bossuyt, hoogleraar aan de KUL.

Susato Tielman:
1. Pavane-gaillarde ‘La Donna’
4. Pavane-gaillarde-Ronde ‘Mille Ducas’
6. Basse Dance ‘Dont vient cela’ + reprise

Anoniem:
2. Druck en verdriet
3. Wie sach oit
10. my heeft een piperken dagh ghestelt
14. Tsou een meysken gaen om wijn

Venders Jheronimus
5. Mins liefkens bruin oghen

de la Rue pierre:
7. Mijn hert altijt heeft verlanghen

Clemens non papa
8. Roepen, bidden

Phalèse P.
9. Pavane sur la bataille, gaillarde sur la Bataille, Premier branle de la guere, Branle de la guerre
13. Pavane de garde, Gaillarde de garde, volte
16. Almande, Alemande courrante, Gaillarde au joly boys
19. Branle de Bourgoigne, Branle de Champagne, Branle 6, Ungaresca, Saltarello

Liégeois N.
11. noch weet ick een schoen ioffrau fyn
12. Noch weet ick een schoen ioffrau fyn (instr)

Isaac Heinrich:
‘T meisken was jonck

Boscoop C.
17. Wilt doch belijen

Episcopius Ludovicus (Ludovicus de Bisschop)
18. Ghequetst ben ic van binnen