Currende laat zich moeilijk in één categorie onderbrengen. Zoals bekend is het ensemble een groot pleitbezorger van de Franco-Vlaamse polyfonie. Door een uitgekiende en originele programmatie tracht het dit uiterst waardevolle Vlaamse muzikale erfgoed nieuw leven in te blazen. In dat verband verwijzen we graag naar de – in 2019 zes jaar lopende – reeks @Missam, in de Sint-Pieterskerk in Leuven, waarbij acht keer per jaar een polyfone mis in zijn ‘functionele omgeving’ wordt uitgevoerd. Meer dan vijfenveertig prachtige missen werden op die manier al uit de vergetelheid gehaald. Maar met even grote bezieling leeft Currende zich daarnaast uit in de muziek van de eeuwen daarna, gaande van de vroegbarok van Schütz en Monteverdi, tot de hoogbarok van Handel en Bach. Als voorbeeld geven we
hierbij graag de cd Italian Music in the Low Countries, met muziek van o.a. Francesco Mancini (1672–1737), waarvan de manuscripten zich in het Mechelse Bisschoppelijk Archief bevinden. Ook weer ten dele Vlaams erfgoed dus. Een meer voorbeeld is het project English Highlights, een programma dat polyfonie met barok combineert en dat bijzonder enthousiast onthaald werd. Bovendien staan geregeld nieuwe composities op het programma, zij het steeds in combinatie met oude muziek.