Missa Si me tenez, a 6, Sanctus

Concert van 23 april 2023 in de Sint-Geertruikerk in Leuven